Welcome 2021

מיק החליטה לפרגן לך אז היא ישבה במוצ״ש לעצב לך חוברת מיוחדת לקבלת השנה החדשה, סיכום הקודמת והצבת יעדים חדשים.

התנאי שלה היה: אתה מתחייב לנו במייל לעשות וליישם.
אל תאכזב אותה:)

לאן לשלוח לך את החוברת ״וולקאם 2021״?

× דבר איתנו