מטרות ריאליות

איך אני יודע שהמטרה שלי באמת ריאלית?
איך אני מגדיר מטרה שהיא ריאלית?