ברכת ראש השנה 2020

“שתהיה לך שנה טובה”.אל תסתמך על האיחול הזה שלנו, כי האמת? שעבורך הוא חסר משמעות. השנה שלך תהיה טובה רק בתנאי אחד:אם אתה תייצר לך אחת כזאת. החיים לא קורים לך.התוצאות שאתה מקבל הם נגזרת ישירה של הפעולות שלך. תעשה פעולות קטנות, תקבל תוצאות קטנות.תעשה פעלות גדולות ואולי תקבל תוצאות גדולות. לא תעשה פעולות, לא […]